Luat Minh Khue

tư vấ đầu tư nước ngoài

tư vấ đầu tư nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấ đầu tư nước ngoài

Thay đổi việc góp vốn?

Thay đổi việc góp vốn?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập Tháng 8/2012. Trên giấy phép đầu tư có thể hiện rõ phần vốn đầu tư là 10.000.000 USD trong đó 6.000.000 USD góp bằng máy móc thiết bị và 4.000.000 USD góp bằng tiền.