Luat Minh Khue

tư vấn bảnu qyền

tư vấn bảnu qyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn bảnu qyền

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính.