Luat Minh Khue

Tư vấn bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn bảo hiểm xã hội

vấn báo giảm bảo hiểm hội ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> báo giảm <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>xã</strong> <strong>hội</strong>  ?
Thưa luật sư, do bên công ty em có 1 chị nghỉ dưỡng sức sau sẩy thai, vì chị nghỉ 20 ngày trong 1 tháng, nên bây giờ, em phải báo giảm, vậy ở đây là em báo giảm không lương, hay giảm ốm ngắn ngày ạ?