Luat Minh Khue

Tư vấn bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn bảo hiểm xã hội

vấn báo giảm bảo hiểm hội ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> báo giảm <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>xã</strong> <strong>hội</strong>  ?
Thưa luật sư, do bên công ty em có 1 chị nghỉ dưỡng sức sau sẩy thai, vì chị nghỉ 20 ngày trong 1 tháng, nên bây giờ, em phải báo giảm, vậy ở đây là em báo giảm không lương, hay giảm ốm ngắn ngày ạ?

vấn về nhận trợ cấp Bảo hiểm hội ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về nhận trợ cấp <strong>Bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>xã</strong> <strong>hội</strong> ?
Thưa Luật Sư, Tôi đang làm việc tại 1 một công ty cổ phần có vốn nhà nước. Hiện tôi đã là việc được 10 năm ngoài và có hợp đồng "không xác định thời hạn". Do hiện nay tình hình sức khỏe không đủ nên không thể làm thêm được, nên tôi muốn làm đơn xin thôi việc.