Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn bảo hiểm y tế"

Tư vấn bảo hiểm y tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn bảo hiểm y tế.

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm y tế ?

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm y tế ?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giải đáp như sau: Mẹ tôi có tham gia mua bảo hiểm y tế. Ngày 24/4/2013 mẹ tôi bị ngã, gãy tay trái và tôi có đưa mẹ tôi đến bệnh viện phẫu thuật.