Luat Minh Khue

Tư vấn bảo hiểm y tế

Tư vấn bảo hiểm y tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn bảo hiểm y tế

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm y tế ?

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm y tế ?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giải đáp như sau: Mẹ tôi có tham gia mua bảo hiểm y tế. Ngày 24/4/2013 mẹ tôi bị ngã, gãy tay trái và tôi có đưa mẹ tôi đến bệnh viện phẫu thuật.