Luat Minh Khue

tư vấn bồi thường tai nạn

tư vấn bồi thường tai nạn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn bồi thường tai nạn

Bồi thường khi bị tai nạn lao động?

Bồi thường khi bị tai nạn lao động?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề muốn được giải đáp: Em bị tai nạn lao động đứt lìa 1 đốt của ngón trỏ trái và dập 1 đốt áp út,vậy trong thời gian nghi dưỡng.