Luat Minh Khue

tư vấn canh tranh

tư vấn canh tranh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn canh tranh

Các quy định của pháp luật Việt Nam về cạnh tranh

Các quy định của pháp luật Việt Nam về cạnh tranh
LTS. Dominique Brault, luật sư Công ty luật Herbert Smith LLP, chi nhánh Paris, đã có bài viết giới thiệu về pháp luật cạnh tranh của Việt Nam với độc giả Pháp trên tạp chí LAMY DE LA CONCURRENCE số 15, tháng 4/5 năm 2008. Sau đây là bản dịch bài viết của ông giới thiệu về các quy định của luật này cùng với những áp dụng bước đầu vào thực tiễn.