Luat Minh Khue

Tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản

Tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản

Có thể lĩnh bảo hiểm thai sản tại nơi cư trú được không ?

Có thể lĩnh bảo hiểm thai sản tại nơi cư trú được không ?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Tôi có tham gia bảo hiểm XH từ tháng 01/2012 đến tháng 08/2013, sau đó tôi nghỉ việc và dừng đóng bảo hiểm. Hiện tại tôi bắt đầu đóng từ tháng 03/2014 đến tháng 06/2014 và tháng 6 là tôi sinh con.