Luật sư tư vấn về chủ đề "Tu Van Chia Di San" - Trang 6

Tu Van Chia Di San | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tu Van Chia Di San.

Quyết định 319/2003/QĐ-UB

Quyết định 319/2003/QĐ-UB
Về ban hành quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ