Luat Minh Khue

tư vấn chứng khoán

tư vấn chứng khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn chứng khoán

Khái niệm lưu ký chứng khoán ?

Khái niệm lưu ký chứng khoán ?
Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Vai trò của luật sư trong thị trường chứng khoán

Vai trò của luật sư trong thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mới hình thành năm 2000, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn trì trệ và lắng đọng ban đầu, thị trường đã phát triển nhanh chóng. Việc nhiều công ty tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư TTCK Việt Nam, đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước.

Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực chứng khoán

Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực chứng khoán
Tư vấn chứng khoán là một trong các lĩnh vực tư vấn thế mạnh của chúng tôi. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn am hiểu về Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau đây: