Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn chuyển nhượng"

tư vấn chuyển nhượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn chuyển nhượng.

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp: Xu thế mới

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp: Xu thế mới
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là xu thế tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Cùng với sự góp mặt của hàng loạt quỹ đầu tư trong và ngoài nước, thị trường M&A nước ta nóng dần lên. Theo dự báo của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Thương mại), hoạt động M&A sẽ tăng trưởng 30%-40%/năm trong thời gian tới.