Luat Minh Khue

tư vấn chuyển nhượng

tư vấn chuyển nhượng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn chuyển nhượng

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp: Xu thế mới

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp: Xu thế mới
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là xu thế tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Cùng với sự góp mặt của hàng loạt quỹ đầu tư trong và ngoài nước, thị trường M&A nước ta nóng dần lên. Theo dự báo của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Thương mại), hoạt động M&A sẽ tăng trưởng 30%-40%/năm trong thời gian tới.