Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn cổ phần hóa"

tư vấn cổ phần hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn cổ phần hóa.

Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp
Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ gặp rất nhiều vướng mắc, trở ngại pháp lý cần vượt qua - Luật Minh Khuê là một trong những doanh nghiệp đã tham gia trực tiếp vào quá trình hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa sẽ cung cấp dịch vụ về vấn đề này:

Tài sản nhà nước và cổ phần hoá

Tài sản nhà nước và cổ phần hoá
Nhà nước có những tài sản của mình. Chưa có thống kê cụ thể nhưng tôi đoán hiện nay ở nước ta, tài sản nhà nước chiếm ít nhất 80% tài sản quốc gia, vì vậy Nhà nước quản lý công sản là hết sức quan trọng.

Cổ phần hoá Tập đoàn, tổng công ty nhà nước: Ai được trong khi nhà nước mất?

Cổ phần hoá Tập đoàn, tổng công ty nhà nước: Ai được trong khi nhà nước mất?
Dù thị trường chứng khoán bắt đầu nóng lại khoảng hai tháng qua nhưng tiến trình cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp, đặc biệt là khối tập đoàn, tổng công ty (TCTY) nhà nước vẫn ì ạch. Đến nay, theo ông Phạm Viết Muôn, phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp trung ương, chưa có tập đoàn nào hoàn thành CPH công ty mẹ – tập đoàn, còn các TCTY CPH chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ở đó đang nổi lên những tiêu cực chỗ này, chỗ khác.