Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn công nghệ"

tư vấn công nghệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn công nghệ.

Đề án thành lập công ty cổ phần tư vấn công nghệ và nhân lực Đại học quốc gia Hà Nội

Đề án thành lập công ty cổ phần tư vấn công nghệ và nhân lực Đại học quốc gia Hà Nội
Tình hình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào nền kinh tế của VN cũng như công tác giáo dục và đào tạo của VN hiện nay không sát với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Chúng ta chỉ đúc ra các sản phẩm theo khuôn mẫu cũ của ta hiện có, không đào tạo cái mà thị trường cần, bằng chứng là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học của VN không thể bắt tay ngay vào công việc của các doanh nghiệp mà phải đào tạo lại; Mặt khác nhiều công trình nghiên cứu khoa học ( nhất là khoa học xã hội) k

Đăng ký bảo hộ độc quyền dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn đầu tư và dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn công nghệ nhãn hiệu "FB F2B"

Đăng ký bảo hộ độc quyền dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn đầu tư và dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn công nghệ nhãn hiệu "FB F2B"
Công ty Luật Minh Khuê là đối tác đáng tin cậy, uy tín trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như thực hiện các dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền đối với các nhãn hiệu. Nhận được sự tin tưởng của khách hàng để bảo hộ cho nhãn hiệu "FB F2B".