Luat Minh Khue

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về TƯ VẤN ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu nổi tiếng toàn cầu: LAY’S

Thương hiệu nổi tiếng toàn cầu: LAY’S
Lay’s có một bề dày lịch sử trên cương vị là một trong những thương hiệu đầu tiên của tập đoàn Frito Lay Canada. Sự phát triển của thương hiệu từ lúc mới bắt đầu ở Nashville, Tennessee cho đến bây giờ trở thành thương hiệu khoai tây rán thành công của Canada là cả một câu chuyện về quá trình kinh doanh và sáng tạo không ngừng.