Luat Minh Khue

Tư vấn di sản thừa kế

Tư vấn di sản thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn di sản thừa kế

Tư vấn về tranh chấp di sản thừa kế của ông bà ?

Tư vấn về tranh chấp di sản thừa kế của ông bà ?
Xin chào Luật Minh Khuê, cháu có câu hỏi sau xin được giải đáp: Ông bà nội cháu có tất cả 8 người con, nhưng chỉ có duy nhất bố cháu là con trai, nhà cháu ở cùng ông bà. Ông nội cháu mất cách đây hơn 10 năm và không có di chúc để lại.