Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn điều chỉnh"

tư vấn điều chỉnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn điều chỉnh.

vấn điều chỉnh, chỉnh sửa hóa đơn xuất khẩu hàng hóa ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>điều</strong> <strong>chỉnh</strong>, <strong>chỉnh</strong> sửa hóa đơn xuất khẩu hàng hóa ?
Xin hỏi luật sư, trong tháng 4 năm 2016, tôi viết một hóa đơn đỏ cho khách, hóa đơn đỏ đã được gửi đi và làm thủ tục thông quan xong hết trong tháng . Hiện tại tôi phát hiện hóa đơn tôi ghi nhầm đơn vị tiền ( từ VNĐ thành USD). Xin luật sư cho biết , tôi có thể sửa lại hóa đơn được không? Nếu được thì sửa bằng cách nào ?

Xin vấn về các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vay vốn ODA ?

Xin <strong>tư</strong> <strong>vấn</strong> về các văn bản pháp luật <strong>điều</strong> <strong>chỉnh</strong> lĩnh vực vay vốn ODA ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Hiện tại tôi đang công tác tại một dự án ODA, có rất nhiều nghiệp vụ phát sinh trong quá trình giao dịch thực hiện các công việc. Xin cho tôi được hỏi, vậy trong trường hợp nào mình phải làm Hợp đồng giao dịch thực hiện công việc, có văn bản nào hướng dẫn? Rất mong nhận được sự chia sẻ của Đoàn Luật Sư Thân ái!