Luat Minh Khue

tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản

tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản

Tư vấn chế độ thai sản cho cán bộ?

Tư vấn chế độ thai sản cho cán bộ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi hiện là cán bộ hợp đồng của đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Mức lương hợp đồng là 1.800.000đ, tôi nghỉ sinh từ 01-8-2013 đến 31-01-2014.