Luat Minh Khue

Tư vấn đổi tên

Tư vấn đổi tên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn đổi tên

vấn đổi tên họ và dân tộc cho con ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>đổi</strong> <strong>tên</strong> họ và dân tộc cho con ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Tôi và cô ấy yêu nhau , đến nay có con đã được 3 tuổi. Nhưng chúng tôi không đến được với nhau (con ngoài giá thú) tôi dân tộc kinh con con ấy dân tộc Thái, con tôi cũng mang họ của cô ấy và lấy dân tộc Thái.

Thay đổi họ tên cho con ?

Thay <strong>đổi</strong> họ <strong>tên</strong> cho con ?
vấn cho Em phương thức, cách thức để thiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên được không ? Xin cảm