Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn đòi tiền nợ đầu tư chăn nuôi"

Tư vấn đòi tiền nợ đầu tư chăn nuôi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn đòi tiền nợ đầu tư chăn nuôi.

Tư vấn về việc lập chứng từ phiếu thu để trả tiền ?

Tư vấn về việc lập chứng từ phiếu thu để trả tiền ?
Xin cho tôi hỏi vấn đề cụ thể như sau: lãnh đạo tôi chức vụ là trưởng thôn,trong thời gian mới nhiệm kỳ ông có cho bên A thầu 1 dự án ao, để thuận lợi cho việc thầu ao nhanh được hoàn thành ông trưởng thôn có vay của 1 tập thể(tập thể các cụ) với số tiền là 25.000.000đ