Luat Minh Khue

tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng

tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hỏi về quyết định cho thôi việc?

Hỏi về quyết định cho thôi việc?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Ngày 21/05/2014 tôi làm đơn xin nghỉ việc tại quỹ tín dụng xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình, nhưng thời gian đó quỹ không có Hội đồng quản trị nên ngày 22/05/2014 tôi làm đơn xin rút lại đơn xin nghỉ việc thì ông Phó giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị không cho tôi rút và nói sẽ trả lời bằng văn bản.