Luat Minh Khue

tư vấn giấy phép quảng cáo

tư vấn giấy phép quảng cáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn giấy phép quảng cáo

Thủ tục giấy tờ xin giấy phép treo băng rôn?

Thủ tục giấy tờ xin giấy phép treo băng rôn?
Kính gửi Công ty luật Minh Khuê, Em là Minh Thúy, công ty Tư vấn và đào tạo AFTC, công ty em chuyên về đào tạo chứng chỉ phân tích tài chính cho đối tượng chủ yếu là sinh viên các trường đại học và nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, ...