Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn gộp thửa đất"

tư vấn gộp thửa đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn gộp thửa đất.

Tư vấn về thủ tục gộp thửa đất, xin cấp sổ đỏ ?

Tư vấn về thủ tục gộp thửa đất, xin cấp sổ đỏ ?
Thưa luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Gia đình em có 8 anh chị em được bố mẹ cho thừa kế mỗi người một mảnh đất. Trong đó có 2 chị em không có nhu cầu sử dụng đất nên đã tặng cho em (hai mảnh đất ở liền nhau) nhưng trên sổ đỏ em thấy ghi một sổ 51m2 đất ở đô thị, một sổ 57,6m2 đất trồng cây hàng năm khác vào tháng 8/2013.