Luat Minh Khue

tư vấn gộp thửa đất

tư vấn gộp thửa đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn gộp thửa đất

Tư vấn về thủ tục gộp thửa đất, xin cấp sổ đỏ ?

Tư vấn về thủ tục gộp thửa đất, xin cấp sổ đỏ ?
Thưa luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Gia đình em có 8 anh chị em được bố mẹ cho thừa kế mỗi người một mảnh đất. Trong đó có 2 chị em không có nhu cầu sử dụng đất nên đã tặng cho em (hai mảnh đất ở liền nhau) nhưng trên sổ đỏ em thấy ghi một sổ 51m2 đất ở đô thị, một sổ 57,6m2 đất trồng cây hàng năm khác vào tháng 8/2013.

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Chào luật sư, tôi và một số hộ lân cận có sử dụng đất đã có quy hoạch vào năm 2004 đó là khoảng đất trống, các hộ gia đình có canh tác nông nghiệp và trồng keo trên đó đến nay cũng đã được 4 -5 năm ...