Luat Minh Khue

tư vấn gộp thửa đất

tư vấn gộp thửa đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn gộp thửa đất

Tư vấn về thủ tục gộp thửa đất, xin cấp sổ đỏ ?

Tư vấn về thủ tục gộp thửa đất, xin cấp sổ đỏ ?
Thưa luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Gia đình em có 8 anh chị em được bố mẹ cho thừa kế mỗi người một mảnh đất. Trong đó có 2 chị em không có nhu cầu sử dụng đất nên đã tặng cho em (hai mảnh đất ở liền nhau) nhưng trên sổ đỏ em thấy ghi một sổ 51m2 đất ở đô thị, một sổ 57,6m2 đất trồng cây hàng năm khác vào tháng 8/2013.