Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn hàng dệt may"

tư vấn hàng dệt may | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn hàng dệt may.

Tranh chấp về Hàng dệt may trong WTO và một số gợi ý cho Việt Nam

Tranh chấp về Hàng dệt may trong WTO và một số gợi ý cho Việt Nam
TÓM TẮT. Dệt may là một ngành hàng quan trọng của Việt Nam trong việc giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập cho người dân, song mặt hàng này lại chịu sự cạnh tranh rất lớn và thường xảy ra tranh chấp. Do vậy, nghiên cứu các tranh chấp về hàng dệt may trong WTO và đưa ra các khuyến nghị cho Việt Nam là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị kiện bán phá giá hàng dệt may và cũng đang chịu tác động của việc bán phá giá hàng dệt may c
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook