Luat Minh Khue

tư vấn hành vi làm nhục người khác

tư vấn hành vi làm nhục người khác - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn hành vi làm nhục người khác

Tư vấn về hành vi làm nhục người khác trên facebook?

Tư vấn về hành vi làm nhục người khác trên facebook?
Xin chào Luật Minh Khuê, cháu có câu hỏi sau xin được giải đáp: Cho cháu hỏi nếu mình không biết chủ nhân của nick facebook mà hay làm nhục, bôi xấu mình trên mạng là ai thì có tố cáo được không? Và nếu được thì thủ tục như thế nào? Người gửi: T.K