Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn hợp đồng bảo hiểm"

tư vấn hợp đồng bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn hợp đồng bảo hiểm.

Quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm

Quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.