Luat Minh Khue

tư vấn hợp đồng bảo hiểm

tư vấn hợp đồng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn hợp đồng bảo hiểm

Quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm

Quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.