Luat Minh Khue

tư vấn hợp đồng lao động

tư vấn hợp đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn hợp đồng lao động

Một số sơ suất khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Một số sơ suất khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Một khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, yếu tố "có tình" có thể tùy thuộc theo nhận định của mỗi người ở từng góc độ, hoàn cảnh khác nhau thì yếu tố "có lý" lại đòi hỏi sự thông hiểu pháp luật một cách tường tận, cũng như vận động nó trong tình huống thực tế một cách chuẩn xác.