Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn hưởng bảo hiểm thất nghiệp"

tư vấn hưởng bảo hiểm thất nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tư vấn chế độ cho giáo viên khi nghỉ việc?

Tư vấn chế độ cho giáo viên khi nghỉ việc?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Ở đơn vị em có 01 trường hợp: cô A là 01 giáo viên biên chế được tuyển dụng từ ngày 01/10/1994 và bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội, đến 01/01/2009 tham gia đóng BHTN đến nay.