Luat Minh Khue

tư vấn hưởng bảo hiểm xã hội

tư vấn hưởng bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn hưởng bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp?

Tư vấn  bảo hiểm thất nghiệp?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em đã tham gia chế độ bảo hiểm thất nghiệp đươc 3 năm và em vừa mới thôi việc hồi tháng 7 năm 2014 Sau đó em có cơ hội làm việc ở một công ty mới, nhưng công ty này do lao động ít nên không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (chỉ đóng BHXH).