Luat Minh Khue

tư vấn khiếu nại

tư vấn khiếu nại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn khiếu nại

Tư vấn khiếu nại khi cảnh sát giao thông không làm đúng nhiệm vụ?

Tư vấn khiếu nại khi cảnh sát giao thông không làm đúng nhiệm vụ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Câu 1." Một lần mình ra đường khi đó thì đèn xanh còn khoảng 2s mình vẫn đi tiếp, vừa qua trụ đèn thì mình bị một chú cảnh sát giao thông chặn lại và nói là mình vượt đèn đỏ, lúc đó mình có giải thích và nói là không vượt tuy nhiên chú ấy cứ khăng khăng bảo một câu duy nhất " tao nói là mầy vượt đèn đỏ và nếu không chịu thì về đồn giải quyết "