Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn kiểm soát nội bộ"

tư vấn kiểm soát nội bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn kiểm soát nội bộ.

Chế độ kiểm soát nội bộ trong công ty

Chế độ kiểm soát nội bộ trong công ty
Chế độ kiểm soát nội bộ trong công ty: Những sai phạm trong Tổng công ty Dầu khí (PetroVietnam) và Công ty Điện lực TPHCM sở dĩ diễn ra - như được giải thích - là do sự lơi lỏng trong quản lý tại các nơi đó. Các cơ quan nhà nước luôn luôn đặt nặng vấn đề quản lý, vậy tại sao các chuyện kia lại xảy ra?

Siết lại kiểm soát nội bộ

Siết lại kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ được xem là biện pháp giúp doanh nghiệp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý. Qua đó, doanh nghiệp có thể ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót và rủi ro, khuyến khích hiệu quả hoạt động đồng thời giám sát việc tuân thủ các chính sách và quy trình của công ty, từ đó giúp việc quản trị doanh nghiệp thêm thuận lợi. Ngoài ra, một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư và cổ đông.