Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn kỷ luật lao động"

tư vấn kỷ luật lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn kỷ luật lao động.

Trình tự xử lý sa thải đối với người lao động?

Trình tự xử lý sa thải đối với người lao động?
Các trường hợp xử lý kỷ luật người lao động áp dụng biện pháp sa thải theo quy định của pháp luật hiện hành gồm những trường hợp nào? Trình tự tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải người lao động thực hiện như thế nào?

Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức ?

Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: công chức vi phạm thời điểm từ 2009 đến tháng 12/2013 phát hiện và khắc phục hậu quả; Đến tháng 6/2015 Cơ quan xem xét kỷ luật. Như vậy tính từ thời điểm công chức vi phạm bắt đầu từ năm 2009 hay tháng 12/2013 để xử lý kỷ luật? Tôi xin cảm ơn.

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu ?

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu ?
Thưa luật sưXin hỏi: Vào trưa ngày 30. 12. 2014 (từ 11 giờ 40- 12 giờ 30), tôi và một số đồng nghiệp có ăn trưa và có dùng một ít bia (không có bất cứ hành vi nào bị phản ánh), chiều hôm đó chúng tôi không thực hiện nhiệm vụ (vì chiều chúng tôi được nghỉ theo quy định của cơ quan).