Luat Minh Khue

Tư vấn lập hợp đồng xuất nhập khẩu

Tư vấn lập hợp đồng xuất nhập khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn lập hợp đồng xuất nhập khẩu

Tư vấn hỗ trợ lập Hợp đồng xuất khẩu thân tre sang Nhật?

Tư vấn hỗ trợ lập Hợp đồng xuất khẩu thân tre sang Nhật?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi là Giám đốc công ty TNHH tre Xứ Thanh, hiện nay tôi đnag muốn xuất khẩu tre luồng sang Nhật, tôi muốn lập một hợp đồng bán hàng cho họ. Mong luật sư tư vấn giúp tôi! Xin cám ơn. Người gửi: sau