Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp"

tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp.

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc ?

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vài thắc mắc xin được tư vấn như sau: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm. Kể từ khi tôi xin nghỉ việc tại công ty cũ cho tới khi tôi xin được công việc mới để tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì mất khoảng thời gian là 4 tháng tôi bị gián đoạn không tham gia đóng bảo hiểm.