Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật chứng khoán"

tư vấn luật chứng khoán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật chứng khoán.

Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và xử phạt vi phạm hành chính về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và xử phạt vi phạm hành chính về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và xử phạt vi phạm hành chính về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán...

Phân tích hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh

Phân tích hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về hoạt động của giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh...

Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch chứng khoán khác

Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch chứng khoán khác
Bài viết dưới đây của Luật Minh Kuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch chứng khoán khác...

Khái quát về chứng khoán và công ty cổ phần

Khái quát về chứng khoán và công ty cổ phần
Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm; quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; chứng khoán phái sinh; chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đại chúng theo quy định mới nhất

Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đại chúng theo quy định mới nhất
Quản trị công ty đại chúng là điều bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung này được quy định tại Luật chứng khoán và hướng dẫn tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Bài viết này Luật Minh Khuê gửi tới quý khách hàng doanh nghiệp mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đại chúng.

Giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì? Hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì? Hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
Hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì? Đối tượng nào được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khaons trực tuyến? Hồ sơ, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến được quy định như thế nào? Tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây:

Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trũ dữ liệu để cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trũ dữ liệu để cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
Để thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, theo quy định tại Thông tư 134/2017/TT-BTC thì đối với các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ phải đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trũ dữ liệu. Vậy các điều kiện đó cụ thể như thế nào?

Quy định về báo cáo và công bố thông tin trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến

Quy định về báo cáo và công bố thông tin trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến
Hầu hết các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán đều phải tuân thủ quy định về báo cáo và công bố thông tin. Đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến cũng vậy. Tìm hiểu quy định về báo cáo, công bố thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến trong bài viết sau.

Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Pháp luật chứng khoán quy định đối với hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tổ chức phát hành phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán và trong đó có tài liệu bắt buộc là bản cáo bạch. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu bản cáo bạch chào bán cổ phiểu lần đầu ra công chúng trong bài viết dưới đây:

Mẫu bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Mẫu bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Bản cáo bạch là tài liệu không thể thiếu trong hoạt động chào bán chứng khoán của công ty đại chúng. Đối với hoạt động chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cũng vậy, hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu bắt buộc phải có bản cáo bạch. Luật Minh Khuê chia sẻ mẫu bản cáo bạch áp dụng cho trường hợp này