Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI"

TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề TƯ VẤN LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận của nhà đầu tư nước ngoài?

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận của nhà đầu tư nước ngoài?
Công ty tôi là công ty TNHH 1 thành viên. Hiện nay Công ty đang tiến hành xin giấy phép xây dựng nhà máy gỗ ép tại khu công nghiệp ĐN. Bên công ty tôi có dự định là sau khi xin được giấy phép đầu tư và quy hoạch khu nguyên liệu nhà máy gỗ thì sẽ gọi thêm vốn đầu tư của 6 nhà đầu tư Ấn Độ. Phía công ty chiếm 30% vốn góp, nhà đầu tư nước ngoài chiếm 70% vốn góp.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Trong những năm qua, hoạt động đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư vào nước ta không ngừng tăng cao, nhằm cung ứng và hỗ trợ dịch vụ pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Công ty luật Minh Khuê với tư cácch là Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ Quý Công ty thực hiện công việc nêu trên.

Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài
Đối với thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, môi trường đầu tư cũng như thủ tục liên quan. Về vấn đề này Công ty Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể như sau:

Dịch vụ tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư tại Việt Nam
Công ty luật Minh Khuê là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư tại việt nam như: tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư (dự án tiền khả thi và dự án khả thi), tư vấn thủ tục xin ưu đãi đầu tư)....

Lĩnh vực cấm đầu tư có phải là ngành, nghề cấm kinh doanh hay không?

Lĩnh vực cấm đầu tư có phải là ngành, nghề cấm kinh doanh hay không?
Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư (khoản 2 Điều 4), như vậy, hoạt động đầu tư nằm trong hoạt động kinh doanh, theo đó chịu điều chỉnh đối với ngành, nghề kinh doanh bị cấm đồng thời được điều chỉnh theo Luật Đầu Tư.

Tìm hiểu quy định Luật Đầu tư năm 2005

Tìm hiểu quy định Luật Đầu tư năm 2005
Thực hiện công cuộc “đổi mới”, những năm qua Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư như: Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước…, tạo nên một khung pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động đầu tư phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng và thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập;

Chính sách tài chính và tiền tệ tác động như thế nào đến các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam

Chính sách tài chính và tiền tệ tác động như thế nào đến các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam
Theo chúng tôi, cho đến nay chúng ta có rất ít những công trình, những nghiên cứu về các hậu quả của chính sách tài chính và tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến các công ty đa quốc gia (MNC) hoạt động tại nước ta. Từ kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, các nhà nghiên cứu thấy rằng chính sách tiền có tác động rất mạnh mẽ đối với các MNC hoạt động tại các quốc gia đang phát triển.