Luat Minh Khue

tư vấn luật giao dịch bảo đảm

tư vấn luật giao dịch bảo đảm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật giao dịch bảo đảm

Tư vấn khi xác định nhầm tài sản đảm bảo?

Tư vấn khi xác định nhầm tài sản đảm bảo?
Kính gửi các quý Luật sư công ty Luật Minh Khuê, Tôi làm bên ngành Ngân hàng. Tôi có một vấn đề quan tâm muốn nhờ công ty tư vấn như sau: Trong trường hợp Ngân hàng nhận tài sản đảm bảo A để đảm bảo cho khoản vay của KH.