Luat Minh Khue

tư vấn luật hành chính miễn phí

tư vấn luật hành chính miễn phí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật hành chính miễn phí

Giữ ô tô 30 ngày vì nghi ngờ gây tạn đúng hay sai?

Giữ ô tô 30 ngày vì nghi ngờ gây tạn đúng hay sai?
Thưa luật sư, Chiều nay vào hồi 15 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2013 công an giao thông đến nhà tôi nói có nghi vấn chiều ngày 17/4 năm 2013 xe tô tô của gia đình tôi có va quyệt với xe đạp nhưng không xẩy ra thương tích cũng không có hiện trường nhưng lại tạm giữ xe ô tô của gia đình tôi 30 ngày có dungd pháp luật không? Người gửi: Vui Vi

Tư vấn pháp luật hành chính

Tư vấn pháp luật hành chính
Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính trong mọi lĩnh vực.