Luat Minh Khue

tư vấn luật mua bán

tư vấn luật mua bán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật mua bán

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam: nhìn từ bên mua và bên bán

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam: nhìn từ bên mua và bên bán
Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các doanh nghiệp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư.