Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật ngân hàng"

tư vấn luật ngân hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật ngân hàng.

Giám sát ngân hàng là gì? Nội dung giám sát ngân hàng?

Giám sát ngân hàng là gì? Nội dung giám sát ngân hàng?
Giám sát ngân hàng được tiến hành thông qua giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô, trong đó giám sát an toàn vi mô được hiểu là hình thức giám sát an toàn đối với từng TCTD riêng lẻ và giám sát an toàn vĩ mô là hình thức giám sát an toàn toàn bộ hệ thống các TCTD.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân?

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân?
Chất lượng tín dụng là kết quả của cả một quá trình tính từ khi khoản tín dụng được ngân hàng xét duyệt, phát ra cho đến khi được thu hồi. Trong quá trình đó có rất nhiều những tác động gây rủi ro dẫn đến việc việc ngân hàng không thu hồi được vốn và phải chịu thua thiệt...

Một số đặc trưng của tín dụng cá nhân theo quy định mới?

Một số đặc trưng của tín dụng cá nhân theo quy định mới?
Trong quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, xuất phát từ nhu cầu cho vay và đi vay của những người thiếu vốn và những người thừa vốn trong cùng một thời điểm đã hình thành nên quan hệ vay mượn lẫn nhau trong xã hội và trên cơ sở đó hoạt động tín dụng ra đời...

Một số vai trò chủ yếu của ngân hàng điện tử trong thời điểm hiện nay?

Một số vai trò chủ yếu của ngân hàng điện tử trong thời điểm hiện nay?
Công nghệ ngân hàng ngày nay đã và đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều nhân tố dẫn tới sự thay đổi này được đưa ra trong quá trình nghiên cứu thị trường ngân hàng thế giới. Nhân loại đang sống trong thời kỳ "tin học xã hội hoá". Sự phát triển công nghệ thông tin đã gây một ảnh hưởng...

Đối tượng và những điều kiện tham gia dịch vụ ngân hàng điện tử?

Đối tượng và những điều kiện tham gia dịch vụ ngân hàng điện tử?
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm an toàn và bảo mật trong hoạt động ngân hàng điện tử theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm an toàn và bảo mật trong hoạt động ngân hàng điện tử...

Chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô thành tổ chức tài chính vi mô như thế nào?

Chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô thành tổ chức tài chính vi mô như thế nào?
Chương trình, dự án tài chính vi mô là chương trình, dự án hoạt động tài chính vi mô và một hoặc một số hoạt động khác quy định tại Điều 13 Quyết định 20/2017/QĐ-TTg đáp ứng nhu cầu của khách hàng tài chính vi mô, không vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần tạo việc làm, thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

Tìm hiểu quy trình vận chuyển tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá

Tìm hiểu quy trình vận chuyển tiền, tài sản quý, giấy tờ có giá
Quy trình vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá bắt đầu từ khi nhận, đóng gói niêm phong tài sản; bốc xếp lên phương tiện vận chuyển; vận chuyển trên đường, đến địa điểm nhận; giao hàng và kết thúc khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục giao nhận.

Dịch vụ tín dụng của ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng?

Dịch vụ tín dụng của ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng?
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện ,,,

Một số vấn đề trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại?

Một số vấn đề trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại?
Cho vay là phương thức tài trợ có tính truyền thống của nghề Ngân hàng. Hình thức biểu hiện cụ thể là: Ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho khách hàng sử dụng theo yêu cầu hoặc mục đích tiêu dùng của khách hàng khi khách hàng đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng đặt ra ...