Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật nhãn hiệu"

tư vấn luật nhãn hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật nhãn hiệu.

Thương hiệu của bạn mạnh đến đâu?

Thương hiệu của bạn mạnh đến đâu?
Môi trường kinh tế nhiều khó khăn ngày nay có thể là nguyên nhân khiến bạn trở nên ranh mãnh hơn trong việc tìm kiếm khách hàng trong năm tới. Cắt giảm ngân sách và rút gọn số lượng nhân viên có thể giúp bạn hạn chế các hoạt động marketing và chi phí, nhưng để thương hiệu của bạn không chỉ sống sót mà còn phát triển tốt trong tình trạng suy thoái, bạn phải hành động và đảm bảo nó tiếp tục duy trì được sức mạnh.

Lơ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

Lơ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài
“Trong năm 2008 có gần 16.000 nhãn hiệu được đăng ký ở trong nước nhưng chỉ có khoảng 1.500 nhãn hiệu Việt Nam được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Điều này chứng tỏ nhiều đơn vị chưa nhận thức được việc nếu mất nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ mất cả thị trường”.