Luat Minh Khue

tư vấn luật pháp thuế

tư vấn luật pháp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật pháp thuế

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế ?

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi là sinh viên năm 2 khoa kinh tế, tôi có một vướng mắc như sau: doanh nghiệp, cá nhân phải nộp thuế có quyền và nghĩa vụ gì? đâu là quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất?vì sao? Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này! Kính thư. Người gửi: Linh Mai