Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật quốc tịch"

tư vấn luật quốc tịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật quốc tịch.

Quốc tịch của cá nhân trong Luật quốc tế

Quốc tịch của cá nhân trong Luật quốc tế
Vấn đề quốc tịch cũng có tính thời sự ở Việt Nam khi càng nhiều người Việt Nam mong muốn có hoặc đã nhập quốc tịch nước ngoài vì nhiều lý do khác nhau. Qua bài viết này có thể thấy rằng việc nhập tịch đơn thuần

Hướng dẫn thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam
Thưa luật sư, tôi là người Việt Nam lấy vợ người Hàn Quốc và có một con trai 5 tuổi. Hiện tại, gia đình tôi muốn sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Mong luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho vợ và con tôi

Hướng dẫn thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam
Chào Luật sư, cha mẹ tôi là người Việt, tôi sinh ra ở Việt Nam. Năm 18 tuổi tôi theo gia đình sang Canada sinh sống. Tôi được thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch Canada. Hiện nay tôi có nguyện vọng trở về Việt Nam sinh sống. Vậy, tôi có được nhập lại quốc tịch Việt Nam hay không?

Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án.

Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án.
Thưa luật sư, tôi và chồng kết hôn ở Việt Nam với chồng là người Trung Quốc và sinh ra con trai được 3 tháng. Tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn nên tôi muốn ly hôn và để con tôi có quốc tịch Việt Nam. Nhưng chồng tôi không đồng ý.Vậy, trong trường hợp này. tôi có thể làm đơn ra Tòa nhờ can thiệp không?

Giấy chứng nhận quốc tịch (Certificate of registry) là gì ?

Giấy chứng nhận quốc tịch (Certificate of registry) là gì ?
Giấy chứng nhận quốc tịch (Certificate of registry) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải cho biết tàu biển đã được đăng ký vào sổ đăng ký tàu biển quốc gia, và được phép mang cờ quốc tịch của quốc gia đó.

Hồ sơ chuẩn bị khi muốn thôi quốc tịch? Điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam? Những ai được trở lại quốc tịch Việt Nam? Mẫu đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam?

Hồ sơ chuẩn bị khi muốn thôi quốc tịch? Điều kiện để được thôi quốc tịch Việt Nam? Những ai được trở lại quốc tịch Việt Nam? Mẫu đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam?
Theo quy định tại Điều 27 Luật Quốc tịch 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì mọi công dân Việt Nam đều có thể được thôi quốc tịch Việt Nam nếu có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài

Thôi quốc tịch là gì? Quy định về thôi quốc tịch theo Luật Quốc tịch hiện hành?

Thôi quốc tịch là gì? Quy định về thôi quốc tịch theo Luật Quốc tịch hiện hành?
Quốc tịch Việt Nam là quốc tịch được nhà nước xác nhận là công dân Việt Nam, được Pháp luật Việt Nam bảo vệ và phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước, ngược lại. Công dân Việt Nam có quyền xin thôi quốc tịch Việt Nam. Bài viết xoay quanh vấn đề về thôi quốc tịch Việt Nam.

Quốc tịch là gì ? Quy định pháp luật về quốc tịch

Quốc tịch là gì ? Quy định pháp luật về quốc tịch
Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa cá nhân đối với nhà nước nhất định, biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của Nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. Quốc tịch mang tính ổn định tương đối và bền vững.

Mất quốc tịch là gì? Căn cứ xác định mất quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch năm 2008?

Mất quốc tịch là gì? Căn cứ xác định mất quốc tịch theo quy định của Luật Quốc tịch năm 2008?
Nếu như có quốc tịch là cơ sở để xác định mối quan hệ pháp lý vững chắc, ổn định giữa một cá nhân với một quốc gia thì ngược lại mất quốc tịch sẽ làm chấm dứt mối quan hệ giữa một cá nhân với quốc gia mà mình mang quốc tịch. Bài viết xoay quanh vấn đề về mất quốc tịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Luật quốc tịch Việt Nam là gì? Tìm hiểu về luật quốc tịch Việt Nam

Luật quốc tịch Việt Nam là gì? Tìm hiểu về luật quốc tịch Việt Nam
Luật quốc tịch Việt Nam là đạo luật với hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh và quy định về các vấn đề hưởng và mất quốc tịch Việt Nam, thay đổi quốc tịch Việt Nam của người chưa thành niên và của con nuôi; xác định trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước