Luat Minh Khue

Tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân

Kẽ hở trong luật thuế thu nhập cá nhân

Kẽ hở trong luật thuế thu nhập cá nhân
Việc triển khai áp dụng lần đầu tiên thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay cho thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sẽ là bước tiến đáng kể phù hợp với thông lệ quốc tế vì hầu hết các nước trên thế giới đã áp dụng thuế này từ lâu do tính chất minh bạch, công bằng và nhân đạo của nó.