Luat Minh Khue

tư vấn luật thuế VAT

tư vấn luật thuế VAT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật thuế VAT

Gỗ làm nguyên liệu có phải chịu thuế giá trị gia tăng không ?

Gỗ làm nguyên liệu có phải chịu thuế giá trị gia tăng không ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Công ty tôi chuyên về lâm nghiệp trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản. Hiện nay công ty tôi đang thu mua gỗ thông của các hộ dân trên địa bàn để chế biến thành các thanh nan xuất cho các công ty chuyên đóng đồ gỗ nội thất và cho xuất khẩu.