Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn luật thương mại"

tư vấn luật thương mại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn luật thương mại.

Giới thiệu một số định nghĩa liên quan đến vấn đề rào cản kỹ thuật

Giới thiệu một số định nghĩa liên quan đến vấn đề rào cản kỹ thuật
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về vấn đề rào cản kỹ thuật; Những định nghĩa liên quan đến vấn đề rào cản kỹ thuật như: Đặc tính sản phẩm; quy trình và các phương pháp sản xuất; bao gói, nhãn mác và thông tin cần phải cung cấp; và việc đánh giá sự phù hợp...

Ảnh hưởng của rào cản kỹ thuật tới thương mại như thế nào?

Ảnh hưởng của rào cản kỹ thuật tới thương mại như thế nào?
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế; rào cản kỹ thuật; Cụ thể câu hỏi khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, rào cản kỹ thuật là gì? Rào cản kỹ thuật có ảnh hưởng tới thương mại như thế nào?..."

Hiệp định chung EVFTA và IPA; Nền tảng của EFTA

Hiệp định chung EVFTA và IPA; Nền tảng của EFTA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Hiệp định chung EVFTA và IPA; Nền tảng của EFTA; Nội dung thương mại hàng hóa của Hiệp định EVFTA và IPA và Thương mại dịch vụ và đầu tư của Hiệp định EVFTA và IPA...

Phân tích về mục đích và hoạt động của EFTA

Phân tích về mục đích và hoạt động của EFTA
Mục tiêu EFTA là phát triển phúc lợi và tiến bộ kinh tế của các Nhà nước Thành viên, góp phần phát triển hài hòa và mở rộng thương mại thế giới, dỡ bỏ từng bước các rào cản thương mại... Bài viết dưới đây ta sẽ tìm hiểu về mục đích và hoạt động của EFTA.

Yếu tố kinh tế chính trị của các cuộc đàm phán thương mại

Yếu tố kinh tế chính trị của các cuộc đàm phán thương mại
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về yếu tố kinh tế chính trị của các cuộc đàm phán thương mại; bao gồm: Hệ thống quốc tế đối với việc tháo dỡ các rào cản thương mại; Yếu tố kinh tế chính trị của chủ nghĩa bảo hộ...

Tăng cường các quy tắc và thủ tục trong GATT/WTO

Tăng cường các quy tắc và thủ tục trong GATT/WTO
Kể từ khi GATT được thành lập vào năm 1948, các nước tham gia GATT đã cùng nhau tiến hành nhiều đợt đàm phán để ký kết thêm những thỏa thuận thương mại mới.... Bài viết này ta sẽ tìm hiểu về sự tăng cường các quy tắc và thủ tục trong GATT/WTO...

Phân tích điều XXIV của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT)

Phân tích điều XXIV của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT)
Nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) bảo đảm các cam kết đưa ra trong quá trình của các vòng đàm phán thương mại được thống nhất áp dụng giữa thành viên này với các thành viên khác của WTO... Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kiến thức điều XXIV của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch

Phân tích Điều V của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)

Phân tích Điều V của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS); Phạm vi và định nghĩa liên quan đến GATS; Các phương thức cung cấp dịch vụ theo GATS; Phân tích Điều V của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)...

Bàn luận về những đặc điểm chính của quan hệ thương mại quốc tế

Bàn luận về những đặc điểm chính của quan hệ thương mại quốc tế
Hiện nay quan hệ thương mại quốc tế và các chính sách thương mại cơ bản đã thu hút được sự chú ý, mối quan tâm ngày càng tăng và tầm quan trọng ngày càng tăng đối với các chính phủ cũng như các chủ thể liên quan khác... Vậy vấn đề này có đặc điểm chung gì? Chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây!

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Khái niệm và đặc điểm

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Khái niệm và đặc điểm
Sự tồn tại của hợp đồng thương mại quốc tế trong đó có hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không có gì xa lạ với chúng ta. Song lại không có một quy định nào xác định cụ thể khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Vì vậy, bài viết này Luật Minh Khuê nghiên cứu và phân tích làm rõ nội dung trên: