Luat Minh Khue

tư vấn luật tín dụng

tư vấn luật tín dụng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn luật tín dụng

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng: Đừng vì giật mình mà thắt chặt lại

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng: Đừng vì giật mình mà thắt chặt lại
Sau khi đã được Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất tại Kỳ họp thứ VI vừa qua, Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) vẫn còn có 6 vấn đề chưa tìm được tiếng nói chung giữa Thường trực UB Kinh tế và cơ quan soạn thảo. Đáng nói là, 3 trong 6 vấn đề trên đây đã có được sự thống nhất về mặt quan điểm, nhưng khi đi vào quy định chi tiết thì lại có ý kiến khác nhau.