Luat Minh Khue

tư vấn mang thai hộ

tư vấn mang thai hộ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn mang thai hộ

Tư vấn thủ tục và quy định của pháp luật về mang thai hộ ?

Tư vấn thủ tục và quy định của pháp luật về mang thai hộ ?
Thưa luật sư, Tôi kết hôn đã được hơn 3 năm tuy nhiên do buồng trứng của tôi có vấn đề nên không thể có con theo phương pháp thông thường. Chúng tôi muốn thực hiện theo phương pháp khoa học, mấy hôm nay tôi nghe đài báo nói niều về việc năm 2015 sẽ được mang thai hộ một cách hợp pháp, nên tôi muốn hỏi: