Luật sư tư vấn về chủ đề "Tu Van Marketing"

Tu Van Marketing | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tu Van Marketing.

Marketing mối quan hệ

<strong>Marketing</strong> mối quan hệ
vào việc cung ứng dịch vụ hướng vào khách hàng hiện có đồng thời xây dựng và thực hiện marketing mối

Bài học Marketing rút ra từ câu chuyện "Bán lược cho sư"

Bài học <strong>Marketing</strong> rút ra từ câu chuyện "Bán lược cho sư"
Một công ty nọ muốn tuyển người bán hàng giỏi đã trao cho mỗi người trong hàng trăm ứng viên, 100 chiếc lược và đề nghị họ đến các chùa để bán. Cái oái oăm là ở chùa sư đã xuống tóc, làm gì có nhu cầu sử dụng lược. Mà không có nhu cầu thì sao bán được hàng. Hàng trăm người đã ra đi nhưng hầu hết bó tay. Tuy thế có ba người bán được hàng.

Marketing

 <strong>Marketing</strong>
QĐ thành lập Trường Đại học Bán công Marketing

Quyết định 641-TTg

Quyết định 641-TTg
Về việc chuyển sang hệ bán công và nâng cấp thành trường cao đẳng Trường Trung học Marketing