Luat Minh Khue

tư vấn mua nhà

tư vấn mua nhà - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư vấn mua nhà

Việt Kiều mua nhà: vẫn khó

Việt Kiều mua nhà: vẫn khó
Năm 2009, cả nước chỉ có khoảng 140 Việt kiều chính thức được mua nhà tại Việt Nam. Đây là con số quá ít nếu so với hơn 4 triệu kiều bào sinh sống ở nước ngoài…