Luat Minh Khue

Tư vấn mức phạt

Tư vấn mức phạt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn mức phạt

Tư vấn mức phạt về tội trộm cắp tài sản trị giá 5 triệu đồng?

Tư vấn mức phạt về tội trộm cắp tài sản trị giá 5 triệu đồng?
Xin chào Luật Minh Khuê, Em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em có một người bạn đã trộm một Laptop (trị giá được xác định là 5tr đồng), khi bị bắt gặp bạn em đã trả lại đồ cho người bị mất, đồng thời bên bị trộm cũng đã làm đơn bãi nại rồi... nhưng không hiểu sao bạn em vẫn bị tạm giữ 6 ngày để điều tra.