Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn mức phạt"

Tư vấn mức phạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn mức phạt.

vấn về việc truy thu thuế thu nhập cá nhân và mức phạt ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về việc truy thu thuế thu nhập cá nhân và <strong>mức</strong> <strong>phạt</strong> ?
Xin chào luật sư ! Cơ quan em là doanh nghiệp nhà nước, hiện đang bị cục thuế TL kiểm tra thuế giai đoạn 2010-2015. em có một vài vướng mắc về thuế. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị em có sử dụng nhiều lao động cộng tác viên. Mỗi năm tính thuế họ có cam kết mẫu 23 không thu thuế tncn vì thế em đã không khấu trừ 10% thuế TNCN của họ

vấn về mức xử phạt hành chính không khai báo tạm trú ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> về <strong>mức</strong> xử <strong>phạt</strong> hành chính không khai báo tạm trú ?
Em đã mua nhà, khi đến ở em chỉ thông báo cho tổ trưởng, em đã cư trú được 2 năm, trong thời gian cư trú em thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đóng tiền an ninh quốc phòng, quỹ ủng hộ người già, quỹ khuyến học, tiền làm đường nơi cư trú như những hộ gia đình khác, nhưng vừa rồi công an nơi em cư trú đến kiểm tra hành chính nói em vi phạm không đăng ký tạm trú theo quy định,