Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn ngoại tệ"

tư vấn ngoại tệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn ngoại tệ.

Xử lý hợp đồng bằng ngoại tệ: Chỏi ?

Xử lý hợp đồng bằng ngoại tệ: Chỏi ?
Trước tình trạng biến động của tỷ giá, nhiều doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng đều lấy một ngoại tệ mạnh nào đó làm chuẩn để tính giá hàng hóa, dịch vụ. Giao dịch nói trên có bị xem là trái pháp luật? Xung quanh vấn đề này vẫn còn chưa có sự thống nhất, thậm chí ‘chỏi” nhau giữa cơ quan quản lý hành chính và cơ quan xét xử.